Zorgboerderij Gervehoeve

Welkom bij De Gervehoeve

Zorgboerderij Gervehoeve verleent al sinds 2008 zorg aan leerlingen van het speciaal onderwijs, cliënten met een licht verstandelijke beperking en cliënten in het autistisch spectum (ADHD, ADD, ODD, PDD-NOS en Asperger).

Onze missie

Een veilige omgeving creëren waarin onze deelnemers tot bloei komen. En waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn.

Onze visie

Wij willen er zorgen dat toegankelijkheid tot ondersteuning en begeleiding van de deelnemers gewaarborgd blijft. Elke deelnemer bij ons is uniek en mag en kan op de boerderij zichzelf zijn. De grondhouding is uitnodigend en stimulerend.

Deelnemers worden aangesproken op hun mogelijkheden en talenten, ze krijgen verantwoordelijkheden, in de ruimste zin van het woord, waar het mogelijk is.

Wij zijn een zorgboerderij waar kleinschaligheid voorop staat, dit is en blijft onze toekomstvisie.

Onze waarden

Respect, eerlijkheid en openheid en positieve blik op de mogelijkheden van de deelnemers en deze tot ontwikkeling laten komen.

Laatste nieuws

0
Deelnemers geholpen
0
Dieren aanwezig
0
Jaar gecertificeerd
0
Lunches gehad

Het Team