Zorgboerderij Gervehoeve

In april 2014 is het keurmerk “Kwaliteit Laat Je Zien” aan deze boerderij verleend.

De certificering voor het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien is een continu proces. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats op de zorgboerderij. In de tussentijd wordt elk kalenderjaar getoetst door middel van het jaarverslag. In het jaarverslag geeft de zorgboer(in) een weergave van alle ontwikkelingen op de zorgboerderij en legt hij/zij verantwoording af over het voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem.

De certificering voor De Gervehoeve omvat de dagbesteding en crisisopvang.
“Wonen” is geen onderdeel van de certificering.

De Gervehoeve heeft een klachtenreglement en is sinds oktober 2012 aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie Landbouw en Zorg en de Erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg.

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via PGB. Het is de bedoeling dat deze gegevens minimaal eenmaal per drie maanden gecontroleerd worden. De gegevens van De Gervehoeve zijn op 4 mei 2019 voor het laatst gecontroleerd.

19-09-16 portretten Grevehoeve30