Zorgboerderij Gervehoeve

Als zorgboerderij zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij als zorgverlener hebben met betrekking tot het zorgen voor continuïteit. Om hoge kwaliteit zorg te kunnen blijven aanbieden willen wij in de aankomende vijf jaar niet groeien. Onze kracht ligt in het feit dat wij een kleinschalige zorgboerderij zijn. Dit maakt het voor ons mogelijk om iedere cliënt de aandacht en begeleiding te geven die hij/zij verdiend. Wij willen hierin dan ook zelfstandig blijven en geen nieuw personeel aannemen. We zijn tevreden met de zorg die wij op dit moment bieden en willen het niveau waarop we werken graag zo houden.

Dit betekent ook dat wij zorg zullen blijven bieden aan dezelfde doelgroep, namelijk kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar. We bieden zorg aan jeugdigen met een lichtelijke verstandelijke beperking, cliënten met een autistische stoornis, cliënten met ADHD, ADD, ODD, PDD-NOS en Asperger, cliënten die vanuit het speciaal onderwijs komen en cliënten vanuit jeugdzorg. Ons zorgaanbod zal niet veranderen of groter dan wel kleiner worden.

Een aantal doelstellingen voor de komende vijf jaar met betrekking tot het erf en de boerderij zijn:

  1. Wegens verval en ouderdom van het gebouw hopen wij binnen de aankomende vijf jaar de speelschuur te vervangen. Het verplaatsen van de speelschuur naar een ander gebouw op het erf staat al in onze actielijst voor 2019. Het afbreken van het oude gebouw is echter een doel dat we binnen 5 jaar willen realiseren.
  2. Binnen nu en vijf jaar willen we een aantal aanpassingen doen in de tuinkast op ons erf. Gezien de jonge kinderen die nu een groot deel van onze doelgroep vormen willen we onder andere de kweekbakken op de juiste hoogte maken en kleine aanpassingen doen zodat hier makkelijker mee gewerkt kan worden.
19-09-14 Gervehoeve23